Bergen, hva er det vi driver på med?

Illustrasjon av bybanen over Bryggen (Hentet fra Asplan Viak sitt konkurransebidrag).

Flertall og forhåndsavtaler betyr nedkjøling av forhandlingsklimaet. Politiske løsninger blir bedre av friksjon.

Denne teksten trengte et bilde av helvete. John Martin, Le Pandemonium, 1841. (Wikimedia Commons).

Vi har passert tålegrensen for intoleranse.

Alle erkjenner nå at vindmøller på Stadt er et feilgrep. Skal vi betale regningen ved å ofre et av våre mest unike naturområder?

The next industrial revolution does not in itself lead to more sustainability. The right people need to show the way.

Det er dette landskapet vi snakker om.

Hvorfor bygger vi ut vindmøller som ingen, ikke engang folk i fornybarbransjen, ønsker seg?

Et bilde av siloer, som på en metaforisk måte illustrerer tenkningen vi må bort fra. Publisert på Wikipedia under CC BY-SA 3.0-lisensen.

Kunnskapsgrunnlaget for en sirkulær strategi er omsider på vei. I de første delrapportene jaktes det på “bransjene der potensialet for økt sirkularitet er størst”. Men stiller rapporten det riktig spørsmålet?

Stadt, as seen from Selje. The peninsula is a unique wilderness, untouched and with a landscape of high integrity. Anders Waage Nilsen

Stadtlandet is an iconic peninsula, with two of the most pristine surf destinations in Europe. Should this pearl be industrialized by a wind project with marginal energy output?

Anders Waage Nilsen

Entrepreneurial activist and tech-writer. Co-founder Fri Flyt, Netlife Bergen, Stormkast, Myldring, NEW, WasteIQ. More to come.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store