Image by Pexels from Pixabay.

The circular economy is happening. Again.

It’s finally happening; 2021 will be a great year for circular businesses. The green policy framework of the EU is impressively redesigning incentives and regulations. The new president of the USA has sustainability high on the agenda. Change the incentives and metrics, and the business strategies will follow. As a part of the WasteIQ team, I have been working a lot with the digital transformation of business models in waste management. I clearly see the industry discussions maturing. Leading players in Europe are now seriously transforming their value chains and business models, and forming new networks like the Nordic Circular…


Det amerikanske demokratiet vakler. Skal vi skylde på internett?

— - Dette er originalversjonen av en tekst som i lett omskrevet versjon kom på trykk i teknospalten til Dagens Næringsliv i juni 2020. Bakteppet var BLM-opprøret. Desken likte ikke den historiske koblingen mellom Goebbels og Trump, og påstanden om fascistiske trekk ble erstattet av et åpent spørsmål. Jeg aksepterte frivillig disse endringene. Angrer på at jeg ikke var tøffere, og publiserer derfor originalteksten i uredigert form — . For omtrent 100 år siden kom de første offisielle radiosendingene på luften. Radioapparatet var en revolusjon, det bragte lydsignaler i sanntid til…


Denne teksten trengte et bilde av helvete. John Martin, Le Pandemonium, 1841. (Wikimedia Commons).

Vi har passert tålegrensen for intoleranse.

Jeg er multikulturalist, i betydning av at jeg tror mangfold beriker oss. Samtidig, eller kanskje av samme grunn, er jeg blitt stadig sterkere forsvarer av ytringsfrihet. Såre følelser, provoserende humor og skarp konfrontasjon er tegn på et levende og temperert demokrati. Det er kollisjonene mellom ideer, fakta og vrangforestillinger som gjør at kulturmangfoldet skaper verdi. Å bli utfordret kan gjøre vondt, men så lenge smerten verbaliseres skaper den nødvendig læring. Ingen kan ta fra meg denne optimismen: Flerkulturelle sekulære demokratier med en offentlighet som fungerer skaper klokere mennesker. Men sånne samfunn kommer ikke av seg selv.

I 1945 advarte Karl…


Alle erkjenner nå at vindmøller på Stadt er et feilgrep. Skal vi betale regningen ved å ofre et av våre mest unike naturområder?

Akkurat nå bygges det adkomstvei til et industrianlegg ingen ønsker seg. Ikke lokalpolitikerne. Ikke regjeringen. Ikke opposisjonen. Ikke engang bransjen har sagt eksplisitt at dette er et prosjekt der kost/nytte-regnskapet går i pluss. Eksperter kaller det en skandale. Men prosessen er lovlig, ifølge OED.

At forvaltningsloven er fulgt gjør ikke konklusjonen om å industrialisere denne halvøyen mindre feil. Okla er politisk selvmål, som mer enn noe annet viser at spillereglene trenger oppgradering. Både regjering og opposisjon synes enige om at vindkraft i dette området er en dårlig idé. Anlegget ville under riktige forutsetninger ikke ville blitt realisert.

Okla er det…


The next industrial revolution does not in itself lead to more sustainability. The right people need to show the way.

We live in a time of deep transformation of manufacturing systems and markets, enabled by technology. Just as in former paradigme shifts, we are confronted with a new set of threats and opportunities. In our book “Industry 4.0 and Circular Economy” Antonis Mavropoulos and myself view the forthcoming industrial revolution through the lens of resource management. Currently there is a direct correlation between growth rates and ecosystem degradation. The three former industrial revolutions have all, in their unique ways, contributed to the tsunami of waste that today is piling up in landfills, destroying natural ecosystems, creating huge costs for future…


Det er dette landskapet vi snakker om.

Hvorfor bygger vi ut vindmøller som ingen, ikke engang folk i fornybarbransjen, ønsker seg?

Arbeidet med å bygge Okla vindpark starter denne uken. Snart settes gravemaskinene i sving for å bygge vindkraftanlegg i hjertet av et av våre mest særpregede kystområder. Forblåste kystfjell på en halvøy, lengst vest ut mot havet, et inngrepsfritt område som fagmiljøer mener har særdeles høy verneverdi. Et ikonisk landemerke, et nøkkelsted i historien om landet vårt, et kulturlandskap pleid frem av fiskerbønder og villsau gjennom hundrevis av år, et reisemål halve verden nå har sett (og likt) på Instagram. Her, midt i alt dette, skal vi altså etablere industri og veianlegg, for å hente ut bittelitt grønn energi.

Jeg…


Et bilde av siloer, som på en metaforisk måte illustrerer tenkningen vi må bort fra. Publisert på Wikipedia under CC BY-SA 3.0-lisensen.

Kunnskapsgrunnlaget for en sirkulær strategi er omsider på vei. I de første delrapportene jaktes det på “bransjene der potensialet for økt sirkularitet er størst”. Men stiller rapporten det riktig spørsmålet?

Innledningsvis, litt skryt: Det er positivt at regjeringen endelig er på gang med kunnskapsgrunnlaget for en sirkulær sirkulær strategi. Dette er vanskelig, og krevende tema. Konsulentene hos Deloitte har i delrapport nummer 1 gjort et grundig arbeid med å se på potensialet for økt sirkularitet i ulike sektorer.

Men jeg er småbekymret over bestillingen. Jeg får en sterk følelse av at rapportene på mange måter speiler det tankesettet vi prøver å bevege oss bort fra. I en lineær verden er merkelappen vi setter på virksomheten (en økonomisk-teoretisk abstraksjon) det primære. …


Stadt, as seen from Selje. The peninsula is a unique wilderness, untouched and with a landscape of high integrity. Anders Waage Nilsen

Stadtlandet is an iconic peninsula, with two of the most pristine surf destinations in Europe. Should this pearl be industrialized by a wind project with marginal energy output?

If you have been there, you will know why I write this post: Stadtlandet, the west cape of Norway, is a place like no other. A mountain plateau facing the North Sea at its roughest, surrounded by communities located in lush valleys with sandy beaches. The cultural landscape of this iconic area has been preserved since the viking age. The landscape is teeming with birds, including sea eagles and many other species. You will find some of them on the IUCN red list. These irreplaceable qualities are threatened by a windmill project promoted by Falck Renewables. …


Slik trærne skogen gradvis endrer farge på høsten og våren, vil befolkningen gradvis immuniseres. De som er immune må vi registrere og utnytte strategisk i tiden fremover. Bilde: Anders Waage Nilsen

De som har gått gjennom sykdommen og utviklet antistoffer kan potensielte beskytte de sårbare — som ikke bør bli smittet av coronaviruset.

Først av alt: Det er fortsatt usikkerhet rundt Covid-19 og immunitet. Jeg er ikke fagperson på dette området. Hvis en epidemolog er uenig, skal du høre på epidemologen. Tillater meg likevel et perspektiv. Stadig flere rapporter tyder på at coronasykdom fører til at kroppen produserer beskyttende antistoffer. Forsøk med aper tyder på at man ikke blir reinfisert, og de første blodprøvene som beviser tilbakelagt sykdom er allerede utviklet. Det planlegges også utprøving av hurtigtester her i Norge.

Dersom man legger immunitet til grunn, hvilke konsekvenser får det for for den politiske håndteringen av pandemien?

Det er åpenbart at de immune…


Can we mobilize the recovered citizens and use the superpower of immunity to keep up critical societal functions and provide better help for the infected?

I posted this question last week in social media, and now more than 200 resourceful people from the norwegian (and increasingly global!) technology scene mobilized in an open source initiative to answer it. We formed a small group and spent a few days conceptualizing and defining scope.

Say hello to The Wemunity Project.

Recruit and utilize the immune citizens

The idea is very simple: An online service where people that recover from the corona virus disease can register — to help maintain important functions in society and ease the job of burdened health professionals. …

Anders Waage Nilsen

Entrepreneurial activist and tech-writer. Co-founder Fri Flyt, Netlife Bergen, Stormkast, Myldring, NEW, WasteIQ. More to come.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store